Yaygın HTML Etiket ve Öznitelikleri

Rate this post

Yaygın HTML Etiket ve Öznitelikleri

HTML etiketleri ve bir HTML belgesinin farklı parçalarını tanımlamak için nasıl kullanıldıkları hakkında az çok bilginiz var. Şimdi ise etikedere ve onlann bir Web sayfasında içeriği tanımlamak için nasıl kullanıldıklarına daha yakından bakalım. Birkaç etiketi öğrenmenize rağmen, HTML’in farklı şeyler yapan etikeder ile yüklendiği konusunda sizi uyarmama izin verin. Tablo 1-1, bu bölümün bir sonraki kısmındaki Web sayfanıza koyabileceğiniz en çok kullanılan HTML etikederinden bazılarını listelemektedir. Kitapta ilerledikçe ek etikederi öğrenmeye devam edeceğinizi de unutmayın. Bu yalnızca, HTML’de kullanılan etikederin bir örneklemesi olmasına rağmen, bunları Web sayfalarınızda her zaman kullanacaksınız. Bu etikederi kullanmaya başlamadan önce, etikeder ile çalışırken önemli rol bir oynayan öznitelikleri öğrenmek önemlidir. Bir ö^nitelik (attribute), bir etiket için özelleştirilebilir bir seçenektir. Fazla karmaşık mı geldi? Basitçe öznitelikler, bir etiketin özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Şu örneğe bir bakalım:

<p align=”left”> Let’s sing a lament, The world isn’t round it’s twisted and bent. </p>

Bu, <p> etiketini izleyen ve bir </p> etiketi ile devam eden bir paragraf metnidir. Özniteliğin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını tahmin edebilir misiniz? align özniteliği, <p> etiketinin bir parçasıdır ve bir paragraftaki metnin nasıl düzenlendiğini belirtir: sola yaslı, sağa yaslı ya da ortalı. Bu örnekte align özniteliği, metin paragrafının sola yaslı olması ile sonuçlanacak şekilde left olarak ayarlanmıştır.

 

Yaygın HTML Etiket ve Öznitelikleri

Yaygın HTML Etiket ve Öznitelikleri

 

Not _________________________
HTML, büyük/küçük harf duyarlı bir dil değildir. Bu; etiket ve öznitelikleri büyük harf ya da küçük harf ya da her ikisinin karışımı olarak girebileceğiz anlamına gelir. Bununla birlikte etiket ve öznitelikleri küçük harf girmek, iyi bir alışkanlıktır, çünkü bu, Bölüm 19, “XHTML: XML, HTML’i Tanıyor’’da öğreneceğiniz XHTML’in kati bir gereksinimidir. XHTML, HTML’in zor beğenen bir sürümüdür. Web’in geleceğini temsil ettiğinden, daha katı kılavuzların uyan belgeleri kodlaması şeklinde düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu kılavuzlardan birisi, etiket ve öznitelikler için küçük harf kullanmaktır.

 

Öznitelikler, bir etiketin belirli özelliklerini tanımlamak için HTML’de yoğun olarak kullanılırlar. Tüm etiketler öznitelikleri desteklemez ama, hangi etiketlerin öznitelikleri desteklediğine alışmak önemlidir. Öznitelikler, her zaman bir başlangıç etiketinin parçası olarak belirlenirler ve öznitelik adı, eşittir işareti ve bunu izleyen öznitelik değerinden oluşurlar. Özniteliği olan diğer bir etiket örneği şöyledir:
<body bgcolor=”pink”>
</body>
Bu örnekte bgcolor özniteliği, Web sayfasının arka plan rengini pembe yapmak için kullanılmaktadır. Hafızanız iyiyse, bu bölümdeki Ernest the Salamander Web sayfasından da bu kodu tanıyabilirsiniz, bgcolor özniteliği, <body> etiketinin bir parçasıdır ve çeşitli renk değerlerine ayarlanabilir yetenektedir. HTML’in katı gereksinimlerinden olan özniteliğin de başlangıç etiketinin bir parçası olarak belirlendiğine dikkat edin.

Not
Öznitelik değerlerini çift tırnak işaretleri içine alma gereksinimi o kadar katı değildir. Bir özniteliği çift tırnak işarederi içine mutlaka almanız gereken durum, özniteliğin boşluklar içerdiği durumdur. Aksi takdirde öznitelikleri çift tırnak işarederi içine almadan belirlemekte serbestsiniz. Diğer yandan kitabın ilerleyen sayfalarında öğreneceğiniz gibi XHTML, bu kadar hoşgörülü değildir, bu nedenle çift tırnak işarederi kullanmayı alışkanlık haline getirmeyi isteyebilirsiniz.

Bazı HTML etikederi, etiketi her kullandığınızda sağlamanız gereken değerler olarak bilinen öznitelikler olan gerekli ö\’niteliklere sahiptir. Buradaki fikir, gerekli özniteliklerin etiketin kullanımı için gerekli bilgileri içermesidir. Gerekli bir özniteliğin iyi bir örneği, tutturucu etiketin (<a>) bir parçası olan href özniteliğidir. Tutturucu etiket, köprü metni bağlantıları oluşturmak için kullanılır. Bir köprünün önemli bir kısmı, href özniteliğinde belirlenen, bağlandığınız Web sayfasıdır. Bu nedenle href özniteliği, gerekli bir özniteliktir. Aşağıdaki, href özniteliğinin kullanımına bir örnektir: <p> Speaking of salamanders, you may want to visit my friend <a href=”http://www.siimyfriends.com/Ernest.html”>Ernest</a>. </p>
Bu örnek, <a> etiketini kullanarak bir Web sayfasına nasıl bağlanıldığını ve href özniteliğini göstermektedir. Paragraftaki “Ernest”, http://mm.slimjffriends.com/Ernest.html adresinde bulunan Web sayfasını gösteren bir köprü olarak hizmet eder. Tutturucu etiket (<a>), köprüyü tanımlar, etiket içindeki href özniteliği, bu durumda Ernest the Salamander Web sayfası olan bağlantının hedefini tanımlar. Birçok etiket birden çok öznitelik destekler ve öznitelikler, bir boşluk ile ayrılarak başlangıç etiketinde art arda listelenir. HTML etikederinde derinlere indikçe, öznitelikler hakkında daha çok şey öğreneceksiniz.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*