Tamamı Metin Olan Bir Gövde

Rate this post

Oyun, bir Web sayfasının gövde kısmında gelişmeye başlar. Bir sayfanın gövdesinin, Amazon seyahatiniz boyunca yazdığınız seyahatnameyi ya da satmak istediğiniz antik balık avı kapanlarını koyduğunuz yer olduğunu anımsayın. Diğer bir deyişle, Web tarayıcısındaki sayfada beliren malzemeler gövdeye yerleştirilir. <body> etiketleri, bir sayfanın gövdesindeki içeriği barındırmanın sorumluluğunu alırlar. Bir sayfanın gövdesine içerik yerleştirmeye sıra geldiğinde, iki seçeneğiniz vardır. İçeriği, gövdenin içine ya da gövde içindeki paragraflara doğrudan yerleştirebilirsiniz. Genellikle metni paragraflara ayırmak iyi olur, çünkü metni gövde içine basitçe yerleştirmekten öte, içeriği daha etkin bir şekilde düzenlerler. Gövde içinde metni düzenlemek için özellikle yararlı iki etiket; <p> ve <di v> etiketleridir. Bu etikeder, paragrafları tanımlar ve sırasıyla, bölümsel kısımlar sağlarlar. Paragraf etiketi (<p>), yaygın olarak kullanılır ve paragrafları birbirinden ayırır. Eski moda bir daktilodan farklı olarak modern HTML, genellikle yeni paragrafa geçme kuralına dikkat etmez. Yeni satırlar için HTML koduna gerek duyar ve her paragraf etiketinde yeni bir satir başlatılır.
Not______________________ Yeni satır, bir metin sırası içinde yeni bir satıra başlamayı belirtmek için kullanılan özel bir karakterdir. Basit bir metin işleme programında, Enter tuşuna her dokunduğunuzda, belgeye bir yeni satır eklenir, imleci yeni satıra götürmek için Enter tuşuna basarsınız, bu nedenle adı “yeni satır”dır.
Yeni bir paragrafa başlamak için fazladan bir yeni satir HTML kodu ekleyemezsiniz, çünkü fazla boşluklar (boşluk, sekme ve yeni satırlar), görüntülendiğinde metinden kaldırılır. Basit deyimle bu, boşlukları iyi ayarlanmış paragraflarınızın büyük bir olasılıkla istediğiniz şekilde sayfanın en üstüne konumlanmayacakları anlamına gelir. <p> etiketi ile paragrafları tanımlayıp sorun yaşamak istemiyorsanız, bir satir sonunu (line break) temsil eden <br> etiketini de kullanabilirsiniz. Bir Web tarayıcısı <br> etiketi ile karşılaştığında, bunu, yeni bir satir için istek olarak yorumlar ve belgedeki sonraki metni görüntülemeden önce, bir satir aşağıya, sol kenar boşluğuna iner. Aşağıdaki, iki cümlenin bir <br> etiketi kullanarak ayrılmasını örneklemektedir:
<body> This sentence wants to be alone. <br> This sentence also wants a little space. </body>
Bu yaklaşım oldukça iyi çalışır, ancak bazı durumlarda HTML’in yetersiz kullanıldığı düşünülebilir. Metin içeriği için yeterli mantıksal düzenleme sağlamaz; <br> etiketi tarayıcıya, aşağıya inmesini ve yeni bir satıra başlamasını söyler ve <p> etiketi ise tarayıcıya, bunun bir paragraf olduğunu söyler. <p> etiketi yalnızca metnin görünümü üzerinde bir etkiye sahip değildir, metni tam bir paragraf olarak bildirerek de bir anlam ekler. Diğer bir deyişle, metin paragraflarını <p> etiketi ile belirtirseniz, <br> etiketi ile belirtilen yeni satir

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*