Solution Explorer Nasıl Kullanılır ?

Rate this post

Solution Explorer Nasıl Kullanılır ?

Solution Explorer bir çözüm veya projede dosya yönetme görevlerini gerçekleştirmek ve dosyaları görüntülemek için size olanak sağlar. Solution Explorer penceresinden tüm projenizi hatta projelerinizden oluşan Solution’larınızı yönetmeye imkan tanır.

Solution Bir uygulama içinde inşa edilebilen çözüm öğeleri ve projeler için bir kaptır. Bir çözüm genellikle bir ya da daha fazla ilişkili proje içerir.

Project Uygulamanızda yapılan proje öğelerini mantıksal yönetmek, inşa etmek ve hata ayıklamak için bir kaptır.

Project ve Çözüm Dosyaları

Visual Studio .NET bir çok dosya tipini ve onlarla birleşmiş dosya uzantılarını destekler. Aşağıdaki tablo Visual Studio .NET tabanlı çözümlere özel bazı dosya tiplerini tanımlar.

Uzantı Ad Açıklama
.sln Visual Studio Solution Diskte konumlarına ortam referansı vererek çözümde projeleri, proje öğelerini ve çözüm öğerlerini düzenler.
.suo Solution User Options Çözümümüz ile ilişkilendirebileceğiniz seçeneklerin hepsini kaydeder, böylece her zaman genellikle yaptığınız şeyleri kapsayan çözümü açabilirsiniz.
.cs C#.NET Project Formları,kullanıcı kontrollerini,class ve modül dosyalarını temsil eder.Programlama diline dayanmayan her bir dosya kendi uzantısına sahiptir.Örneğin Crystal Report dosyası .rpt uzantısınıa sahiptir ve bir metin dosyası .txt uzantısına sahiptir.
.csproj C#.Net Projects Formları,kullanıcı kontrolleri,class ve modül dosyalarını temsil eder.Bu uzantı Visual Studio .NET ve her bir .NET’te derlenebilen dillerde yazılan dosyalar arasında ayırım yapmak için size izin verir.
.aspx .asmx .asax Web Project

Web Servisleri

Web proje öğeleri sizlere Web dosyalarını kapsar.Web formlar için .aspx,XML Web servisleri için .asmx ve global uygulama class’ları için .asax gibi.Web projeleri ayrıca class ve uygulamalar için vb.dosya uzantısı kullanılır.
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*