PHP Operatörleri

Rate this post

1-Toplama(+) operatörü = Bildiğimiz toplama işlemi için kullanılır.

<?php

$a = 5; $b =3;

$sonuc=$a+$b;

echo $sonuc; ?> yazıldığında bize 8 değerini döndürecektir.

2-Çıkarma(-) Operatörü = Çıkarma işlemi için kullanılır.

<?php

$b=10; $c=3;

$sonuc = $b-$c;

echo $sonuc; ?> bize 7 değerini verecektir.

3-Çarpma(*) Operatörü = Çarpma işlemi için kullanılır.

<?php

$d = 3; $e=4;

$sonuc = $d*$e;

echo $sonuc; ?> bize 12 değerini verecektir.

4-Bölme(/) Operatörü = Bölme işlemi için kullanılır.

<?php

$a =12; $b=3;

$sonuc = $a/$b;

echo $sonuc;

?> Bize 4 değerini verecektir.

5-Birleştirme(.) Operatörü = İki metni birleştirmek için kullanılır.

<?php

$a =”Php”; $b=”Dersleri”;

$sonuc = $a.$b;

echo $sonuc

?> Bize Php Dersleri metnini geri çevirecektir.

6-Artırma(++) Operatörü = ilk verdiğimiz değeri işleme girmeden ve girdikten sonra arttırabiliriz.

<?php

$a=5; $b=3;

$sonuc = $a+$b;

$a++; ?>

Burada a değişkenine ilk verilen değer 5’tir.Döngü içine alındığında bir sonraki a değişkenin değeri 6 olacaktır ve sonucu değiştirecektir.

<?php

$a = 5; $b =3;

++$a;

$sonuc = $a + $b;

echo $sonuc; ?> bize 8 değil 9 rakamını verecektir. Bunun sebebi ise a değişkenin ilk degeri 5 ikinci adımda sonuç kısmına gelmeden bir artmasıdır.

7-Azaltma(–) Operatörü = Azaltma operatörü ilk değeri işleme girmeden ve girdikten sonra değeri azaltılabilir.

<?php

$a = 5; $b =3;

–$a;

$sonuc = $a – $b;

echo $sonuc; ?>  Bize 1 değerini verecektir. Bunun sebebi ise işleme girmeden a değişkenin değerini 1 azaltmaktır.

<?php

$a=8; $b = 4;

$sonuc = $a-$b;

$a–;

echo $sonuc; ?> Burada ise döngü içine alındığında a’nın değeri her sonuctan sonra 1 azaltılmış olacaktır.

8-Referans (&) Operatörü = Referansları şu şekilde anlatabiliriz. İlk değişkenin değerini ikinci değişkene atadığımızda ve sonraki adımda ilk değişkenin değerini değiştirdiğimizde referans olarak verdiğimiz değişkenin değeride ilk değişkenin değeri olacaktır.

Örnek olarak şöyle açıklayalım;

<?php

$a = 5;

$b=&$a;

$a = 6;

echo $b; ?> dediğimizde bize 6 değerini verecektir.Çünkü bize ilk değeri 5 olan a değişkenini 3.satırda 6 olarak değiştirdik ve referansı verip b değişkenine atadık.

9-Karşılaştırma operatörleri =

>= operatörü = Büyüktür eşittir

<= operatörü = Küçük eşittir

< operatörü = küçüktür

> operatörü = büyüktür

10-Mantıksal Operatörler ikiye ayrılır.

a) AND(Ve/&&) Operatörü = Bu operatörümüz koşullu ifadelerde her iki durumunda doğru olması gerekmektedir. Bir tane yanlış koşul olduğunda diğer ifadeyi de yanlış olarak yorumlar.

Örnek;

<?php

$a = 4; $b=3;

if($a >3 && b>2){

echo “Koşullar doğru olduğundan if bloğunun içine girmiştir”;

}

else{

echo “Bir tanesi bile yanlış olursa else bloğunun içine girer”;

}

?>

b) Or(Veya / ||) Operatörü = İki koşuldan birinin doğru olması yeterlidir.

Örnek;

<?php

$a = 3; $b = 4;

if($a >4 || b<5){

echo “İki koşuldan biri doğru ise İf bloğuna girer”;

}

else{

echo “İki koşulda yanlış ise else bloğunun içine girer”;

}

 

11-Mod(%) alma operatörü = Mod alma işlemi kalanı verir. İlk sayının ikinci sayıya bölümünden kalanı verir.

örnek <?php

$a = 12; $b=3;

$sonuc = $a % $b;

echo $sonuc;

?> Bize 0 değerini verir çünkü 12’nin 3’e bölümünden kalan 0’dır.

Php operatörlerini göstermiş bulunmaktayız. Herkese başarılar.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*