PHP Koşullu İfadeler

PHP de şartlı ifadeler kullanmak istersek if-elseif-else ifadelerini kullanırız. Bir çok olayı sorgulatarak istediğimiz yönde programın akışını yönlendirebiliriz.

İf komutu “eğer” demektir.İlk koşul if parantezinin içinde verilir, elseif komutu if parantezindeki koşul doğru değilse içindeki koşula bakıp doğruysa kendi bloğundaki komutları çalıştırır. Hiç biri doğru değilse else bloğundaki komutlar çalışır.

PHP de koşullu ifadeye örnek olarak program yazmak gerekirse;

<?php

$a = 5;

if($a >6){

/* A değişkeni 6 rakamından büyükse bu blok çalışır */

}

elseif($a <=3){

/* A değişkeni 3 den küçük ve eşitse bu blok çalışır */

}

else{

/* A değişkeninin değeri 4,5 ve 6 ise bu blok çalışır */

}

?>

Koşullu ifadelerde iç-içe kontrol yapısı da kurulabilir. Birçok yerde kullanacağımız yerler olacaktır program akışı boyunca. Basit bir örnek vermek gerekirse iç-içe sorguya şöyle gösterelim;

<?php

$a=3; $b=4;

if($a>1){

if($b<5){

/* A büyükse 1’den ve B küçükse 5’den bu blok arasındaki komutlar çalışır.

}  }

?>

Umarım faydalı olmuştur.Herkese başarılar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.