Php Anket

Rate this post

Php Anket

anket

İlk başka ankette yer almasını istediğiniz alanları yazalım.Ben aşağıda kendi siteme koyduğum kodları yazdım siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

anket.php

 <form id="form1" name="form1" method="post" action="annketoyla.php">
 <table width="322" border="0" align="left">
  <tr>
   <td colspan="2" align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sitemizi Nasıl Buldunuz?</td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="48" align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio2" value="5" /></td>
   <td width="264">Güzel</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio3" value="4" /></td>
   <td>İyi</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio4" value="3" /></td>
   <td>İdare Eder</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio" value="2" /></td>
   <td>Devam Et Daha Güzel Olacak :)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio5" value="1" /></td>
   <td>Kötü</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td><label for="anket">
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Gönder" />
   </label></td>
  </tr>
 </table>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
</form>

Bu kodları yazdıkdan sonra formumuzda gönder butonuna basıldığında gidecek olan sayfa için kodlarımız yazalım.

anketoyla.php 

 <?php
	$baglanti = mysql_connect("localhost","root","");
$db=mysql_select_db("anket",$baglanti);
@$oy = $_POST['anket'];
	$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //Kullanicinın IP adresi
	$sor=mysql_query("SELECT ip from anket");
	while($cek=mysql_fetch_array($sor)){
		$ipp = $cek['ip'];
		}

		if($oy==""){
		echo"Lütfen Şıklardan Birini Seçiniz";
		}
		elseif($ip == @$ipp)
		{
			echo"Zaten Oy Kullanmışsınız.";	
		}else{
		$ekle = mysql_query("INSERT INTO anket(oy,ip) VALUES ('$oy','$ip')") or die("Ekleme Hatası");
		echo"Oy Kullandığınız için Teşekkür ederiz<br>
		<a href='annketsonuclar.php'>Sonucları Görmek İçin Tıklayınız...</a>";
		}

	?>

Bu kodlardan sonra ise sonucları görmek için sayfamızı da yapalım.

anketsonuclar.php

<?php
	$baglanti = mysql_connect("localhost","root","");
$db=mysql_select_db("anket",$baglanti);

$sor = mysql_query("SELECT * FROM anket");
		while( $cek = mysql_fetch_array($sor)){
		$id = $cek['id'];
		$doy = $cek['oy'];
		}
		$oysayisi = mysql_num_rows($sor);

		$sorbes = mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=5");{
		$besoy = mysql_affected_rows($baglanti);
		$besoyyuzde =round(( ($besoy/ $oysayisi )*100),2);
		}
		$sordort = mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=4");{
		$dortoy = mysql_affected_rows($baglanti);
		$dortoyyuzde = round(( ( $dortoy / $oysayisi )*100),2);
		}

		$soruc = mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=3");{
		$ucoy = mysql_affected_rows($baglanti);
		$ucoyyuzde = round(( ( $ucoy /$oysayisi )*100),2);
		}

		$soriki = mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=2");{
		$ikioy = mysql_affected_rows($baglanti);
		$ikioyyuzde =round(( ( $ikioy /$oysayisi )*100),2);
		}
		$sorbes = mysql_query("SELECT * FROM anket where oy=1");{
		$biroy = mysql_affected_rows($baglanti);
		$biroyyuzde =round(( ($biroy /$oysayisi )*100),2);
		}
		$toplam =$biroyyuzde + $ikioyyuzde + $ucoyyuzde + $dortoyyuzde + $besoyyuzde;
		$biroyyuzde1=$biroyyuzde;
		$ikioyyuzde1=$ikioyyuzde;
		$ucoyyuzde1=$ucoyyuzde;
		$dortoyyuzde1=$dortoyyuzde;
		$besoyyuzde1=$besoyyuzde;
		echo"
<table width='642' border='0'>
 <tr>
  <td colspan='5' align='center'>Sonuçlar</td>
 </tr>
  <tr>
  <td colspan='3' align='center'>
  <td width='53'>Oy</td>
  <td width='106'> Yüzde</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='187'>Güzel</td>
  <td width='3' align='center'>:</td>
  <td width='259'><img src='images/formbar_kirmizi.jpg' height='17' width='$besoyyuzde1'></td>
  <td width='53'>$besoy</td>
  <td width='106'>%$besoyyuzde </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>İyi</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><img src='images/formbar_sari.jpg' height='17' width='$dortoyyuzde1' ></td>
  <td>$dortoy</td>
  <td>%$dortoyyuzde </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>İdare Eder</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><img src='images/formbar_yesil.jpg' height='17' width='$ucoyyuzde1'></td>
  <td>$ucoy</td>
  <td>%$ucoyyuzde </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Devam Et Daha Güzel Olacak</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><img src='images/formbar_turuncu.jpg' height='17' width='$ikioyyuzde1' ></td>
  <td>$ikioy</td>
  <td>%$ikioyyuzde </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Kötü</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><img src='images/formbar_mavi.jpg' height='17' width='$biroyyuzde1' ></td>
  <td>$biroy</td>
  <td>%$biroyyuzde </td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan='3' align='right'>Toplam Kullanılan Oy Sayısı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align='left'> $oysayisi</td>
  <td>%$toplam</td>
 </tr>
</table>"; ?>
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*