C# Dersleri

Php Anket

php

Php Anket İlk başka ankette yer almasını istediğiniz alanları yazalım.Ben aşağıda kendi siteme koyduğum kodları yazdım siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. anket.php <form id="form1" name="form1" method="post" action="annketoyla.php"> <table width="322" border="0" align="left"> <tr> <td colspan="2" align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sitemizi Nasıl Buldunuz?</td> </tr> <tr> <td width="48" align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio2" value="5" /></td> <td width="264">Güzel</td> </tr> <tr> <td align="center"><input type="radio" name="anket" id="radio3" value="4" /></td> <td>İyi</td> </tr> <tr> ...

Devamını Oku »

C# – Girilen Sayı Kadar Herhangi Bir Metinin Yazdırılması

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication2 {     class Program     {         static void Main(string[] args)         {//http://www.http://cdersleri.kursistem.com/             int sayi;//int türünde bir değişken tanımladık             Console.WriteLine("Metin Sayısını Giriniz:");//Metnin kaç kere tekrarlanacağını sordurduk             sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Kullanıcının girdiği sayıyı for döngüsünde kullanmak için aldık             for (int i = 1; i <=sayi; i++)//Kullanıcının girdiği sayı kadar tekrarlanmasını sağladık             {                 Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");//Metin ...

Devamını Oku »

C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

namespace ConsoleApplication2 { class Program { static void Main(string[] args) { SesliHarf harfmi = new SesliHarf(); int haftSayisi = harfmi.SesliHarfler("Burası Muştur Yolu Yokuştur Giden Gelmiyor Acep Ne İştir..."); Console.WriteLine("Girdiğiniz Cümlede {0} Tane Sesli Harf Bulunmaktadır...",haftSayisi); Console.ReadLine(); } } class SesliHarf { public int SesliHarfler(string gelenYazi) { char[] harfler = gelenYazi.ToCharArray(); int harfSayisi = 0; char[] sesli = { 'a', 'e', ...

Devamını Oku »

İşlemede Ebatların Saçılması ve Ebat Frekansı Dağılış Kanunları

Tek bir yığından alınan benzer iş parçalarının ebatları birbirlerinden farklıdır. Bir yığındaki iş parçalarının tamamı aynı şartlar altında ölçülürlerse ebatlardaki maksimum fark saptanabilir. Bu maksimum farka ebatların saçılma aralığı denir. Bu aralık, verilen imalat şartlan altında seçilen metodun hassasiyetini belirler. Iş parçasının yüzeyini işlerken ortaya çıkan hassasiyetsizlikler, daha önce de incelenen hata nedeni faktörlerden ileri gelirler. İmalat mühendisliği, bu faktörlerin ...

Devamını Oku »

TAKIM TEZGAHINDA İŞLEME OPERASYONLARI

İşkine hassasiyetini pek çok faktör etkiler. Bu faktörler, kesici takımın kesici ağzının, tezgah kinematik düzenine bağlı olarak işlenen yüzey boyunca yaptığı hareketin aaouea o-larak ortay« çıkarlar, * Paralellik, gönyeiilik v« alm kaçıklıkları için oniki hassasiyet kodemeti aaptanmtş ve

Devamını Oku »

İŞLEME HASSASİYETİ

İŞLEME HASSASİYETİ 2.1. İşleme Hassasiyetini Etkileyen Faktörler Biri tezgahta imal edilen gerçek parça, diğeri teknik ressam tarafından resimlenen ve tanımlanan parça olmak üzere iki parça karşılaştırıldığında bunların farklı oldukları görülür. Gerçek parçanın teknik resimdekinden farklılık derecesi, imalatın kalitesine bağlıdır ve bu, işlemenin hassasiyetini belirtir. Parçalar, genellikle; düz, silindirik veya konik yüzeylerin sınırladığı geometrik şekillerdir. Gerçek parçanın, tasarlanan parçaya ne ölçüde ...

Devamını Oku »

İŞLEM PLANLAMASININ ESASLARI

ÜRETİM VE İMALAT İŞLEMLERİ 1.1. Ana Tanımlamalar ve Kavramlar Aynı zamanda Takım Mühendisliği olarak ta adlandırılan İmalat Mühendisliği, parçaların yapılması, bunların makinalara ve mekanizmalara monte edilmeleri için gerekli işlemleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Devamını Oku »

wordpress google analytics

wordpress google analytics SEO taktikleri Google arama motoru algoritması sürekli güncellemeleri birkaç kez değişti. 2013 Bu yıl içinde Google getirmek 500 güncelleştirmeleri bir yıl ve onlar gerçekten kadar hedef doldurmaya devam spam niteliğinde e içeriği cezalandırmak ve gerçek yöneticileri öncelik vermeye karar verdik. Orada Google’dan gelen bu algoritma güncellemeleri bazı etkileri ve faydaları vardır. Gözlerini tutmak bu güncelleştirmeyi düzenli olarak ...

Devamını Oku »