C# Dersleri

Primitif Tipleri

Primitif tipler, diğer adıyla ilkel tipler, genel olarak sayısal veri tutmak için kullanırlar. Sayısal tipler tam sayı ve ondalık olarak 2’ye ayrılır. Bunun dışında tek karakterli ya da true-false tipinde veriler tutmak için de primitif tipler bulunmaktadır. Byte 8 bittir. Bellekte 1 byte yer kaplar. Tamsayı türünde -128 ile 127 arasında değerler alır. Küçük değerli sayılar için, int yerine de ...

Devamını Oku »

Değişken isimlerinde Türkçe karakter

Değişken isimlerinde ı, ö, ü gibi karakterler kullanılmamalıdır. Hata vermese de bunları kullanmak uygun değildir. String ö="Mehmet", ı="Kodlab"; //Hata vermeyectir ama dikka edilmelidir Java Case Sensitive bir dildir.Yani büyük küçük harf ayrımı vardır.A ile a farklı bir değişkendir. Verilerimizi değişkenler ile tanıdığımız için değişken isimlerinin anlamlı olmasına dikkat etmeliyiz.Bu, programımızın anlaşılabilirliğini artırır.Kısa programlar için bu çok önemli değildir.

Devamını Oku »

Değiken Tanımlama Kuralları

Değişkenleri tanımlarken önce tipi yazılır. Tipten kasıt int, float, byte gibi veri tipleridir. Daha sonra değişken adı yazılır. Değişkenlerin tanımlaması bu şekildedir. Bir değişken tanımlama örneği verirsek: int x; dediğimizde x adında bir değişken tanımlarız ve tipi int’dir fakat bir değeri yoktur. Değeri atanmadığı için de bellekte bir yer kaplamaz. Aşağıdaki gibi değişkeni tanımlayarak ona bir değer de verebiliriz. Buna ...

Devamını Oku »

Değişkenler Ve Veri Tipleri

Değişkenler, üzerinde veri depolayan sembolik isimlerdir. Verileri birbirinden ayırmak için kullanılırlar. Nasıl insanları isimleri ile ayırt ediyorsak verileri de kendilerine ait bir değişken isimleri ile ayırırız. Her değişkenin bir tipi vardır. Bu veri tipleri, değişkenlerin tanımlamasında kullanılan Primitive (temel) ve nesne tanımlanmasında kullanılan Referans tipleri olmak üzere 2’ye ayrılırlar. 3. Tip olarak NULL veri tipi sayılabilmektedir^ Primitive tipler ile oluşturulmuş ...

Devamını Oku »