C# Dersleri | Request.Querystring

Rate this post

C# Dersleri | Request.Querystring

ASP teknolojisinde çok kullanılan ifadelerden bir diğeri de Request.Querystring dir. Bu deyim bir sayfadan başka bir sayfaya değişken yada değişkenler taşınmasını sağlar. <a href > tagı arasında yazılan ve Response.redirect ile yönlendirilen diğer sayfaya değişkenler taşımayı sağlar. equset.Querystring ile bir sayfadan diğer sayfaya değişken aktarmanın genel kullanımı şu şekildedir.

<a href=”yonlendirilecek_sayfa.asp?ad=erhan&yas=20″> bu linke basıldığında yonlendirilecek sayfa açılacak ve ad,yas isminde iki değişken sayfaya geçirilecek işte bu değişkenler Request.Querystring deyimi sayesinde başka bir değişkenin içerisine aktararak kullanılır. Hemen bir örnek Yapalım

[code]

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>Requestquerystring</title>
</head>
<body>
<A href=”requestquerystring2.asp?ad=erhan&yas=20″>bu linke basıldığında diğer sayfa değişkenler aktarılacak </a>
</body>
</html>

Şimde ikinci sayfamızı yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Request querystring</title>
</head>
<%
ad=request.querystring(“ad”)
yas=request.querystring(“yas”)
%>
Bir önceki sayfadan gönderilen değerler
<br>
AD=<%=ad%>
<br>
YAS=<%=yas%>
</html>

[/code]

 

 

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*