C# Dersleri | Checkbox

Rate this post

Checkbox

Aynı radio butonları gibidir Kullanıcıya seçenekler sunulur ve bunlardan birini birkaçını hepsini yada hiçbirini seçmesi istenir .Hemen bir örnek yapalım.

[code]

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=ISO-8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=windows-1254″>
<title>Checkbox</title>
</head>
<body >
<form action=”checkbox2.asp” method=”post”>
<p>Sitemde en çok girdiğiniz bölüm hangisidir.</p>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”asp”>ASP<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”html”>HTML<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”flash” >FLASH<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”java”>JAVASCRIPT<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”prog” >PROGRAMLAMA<br><br>
<input type=”submit” value=”gönder”>
</form>
</body>
</html>

[/code]

Şimdi de ikinci sayfamızı yapalım

[code]

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Radio butonları</title>
</head>
Seçtiğiniz bölümler
<% if request.form(“asp”)=”on” then response.write(“ASP”) end if
if request.form(“html”)=”on” then response.write(“HTML”) end if
if request.form(“flash”)=”on” then response.write(“FLASHL”) end if
if request.form(“java”)=”on” then response.write(“JAVASCRIPT”) end if
if request.form(“prog”)=”on” then response.write(“PROGRAMLAMA”) end if
%>
</html>

[/code]

 

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*