C++ Basit Örnekler

Rate this post

C++ Basit Örnekler

1)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y;
x=13;
y=3;
cout<<“bolme islemi=”<<x/y<<endl;
cout<<“Artik bolme islemin sonucu=”<<x%y;
return 0;
}
2)sayinin once iki basamak sola\nsonra iki basamak saga kaydýran program
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
a=1331;
b=a<<2;
c=a>>2;
cout<<“\na nin iki basamak sola kaydirilmis hali=”<<b<<endl;
cout<<“\na nin iki basamak saga kaldirilmis hali=”<<c<<endl;
return 0;
}
3) Sayiların eşit olup olamamalarına göre işlemler
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y;
cout<<“sayi 1 i giriniz:”;cin>>x;
cout<<“sayi 2 i giriniz:”;cin>>y;
if(x==y)
{
cout<<“girilen sayilar birbirine esit ve karenin alani:”<<x*y;
}
else
cout<<“girilen sayilar birbirine esit degil dikdortgenin alani :”<<x*y;
}
4)Karışım
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y;
cout<<“sayi 1 i giriniz:”;cin>>x;
cout<<“sayi 2 i giriniz:”;cin>>y;
if(x==y)
{
cout<<“girilen sayilar birbirine esit ve karenin alani:”<<x*y;
}
else
cout<<“girilen sayilar birbirine esit degil dikdortgenin alani :”<<x*y;
}
5)İl ismini kullanıcıdan alan sonrda onu yeniden yazdıran program
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y;
cout<<“sayi 1 i giriniz:”;cin>>x;
cout<<“sayi 2 i giriniz:”;cin>>y;
if(x==y)
{
cout<<“girilen sayilar birbirine esit ve karenin alani:”<<x*y;
}
else
cout<<“girilen sayilar birbirine esit degil dikdortgenin alani :”<<x*y;
}
6)Değişken türünün kapladığı alanın iki şekilde bulunması
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=4;
float b=6;
short c=2;
long d=6;
double e=7;
cout<<“tamsayinin(integer) tuttugu yer”<<sizeof(a);
cout<<“\nkýsa tamsayinin(short) tuttugu yer”<<sizeof(c);
cout<<“\nuzun tamsayinin(long) tuttugu yer”<<sizeof(d);
cout<<“\nfloat sayinin tuttugu yer”<<sizeof(b);
cout<<“\ndouble sayinin tuttugu yer”<<sizeof(e);
cout<<“\n\n”;
cout<<“tamsayinin(integer) tuttugu yer “<<sizeof(int)<<“byte”;
cout<<“\nkýsa tamsayinin(short) tuttugu yer “<<sizeof(short)<<“byte”;
cout<<“\nuzun tamsayinin(short) tuttugu yer “<<sizeof(long)<<“byte”;
cout<<“\nfloat sayinin tuttugu yer”<<sizeof(float)<<“byte”;
cout<<“\ndouble sayinin tuttugu yer”<<sizeof(double)<<“byte”;
return 0;
}
7)Takım ismi ve puanların yazımı
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
char tak1[20],tak2[20],tak3[20];
int p1,p2,p3;
cout<<“birinci takim adini ve puanini giriniz=”;cin>>tak1>>p1;
cout<<“ikinci takim adini ve puanini giriniz=”;cin>>tak2>>p2;
cout<<“ucuncu takim adini ve puanini giriniz=”;cin>>tak3>>p3;
cout<<“TAKIM\tPuan\n”;
cout<<“….\t…\n”;
cout<<tak1<<“\t”<<p1<<endl;
cout<<tak2<<“\t”<<p2<<endl;
cout<<tak3<<“\t”<<p3<<endl;
return 0;
}
8)Haftada 6 gün çalışan işçinin saat ücreti ve günlük çalışma saatini kullanıcıya sorarak haftalık maaşını bulan program.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
unsigned long int s_ucret;
int cal_st,tp_st;
cout<<“saat ucretini giriniz”;cin>>s_ucret;
cout<<“gunluk calisma saatini giriniz”;cin>>cal_st;
tp_st=cal_st*6*s_ucret;
cout<<“haftalik ucreti=”;
cout<<tp_st;
    return 0;
}
9)#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a,o,v,f;
    cout<<“Ana parayi giriniz:”;cin>>a;
    cout<<“Faiz oranini giriniz:”;cin>>o;
    cout<<“Vadeyi giriniz:”;cin>>v;
    f=a*o*v/100;
    cout<<“—cıkıs—\n”;
    cout<<“Ana para “<<a<<“tl”;
    cout<<“\nFaiz orani %”<<o;
    cout<<“\nVade “<<v<<“yil”;
    cout<<“\nFaiz “<<f<<“Tl\n”;
    return 0;
}
10)Bir mağazada tüm ürünlerin %15 indirimli.Bir ürün adını ve etiket fiyatını girerek, ürünün adını, etiket fiyatını ve ürünün indirilmiş fiyatını bulan program.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float fiyat,indirim,in_fiyat;
char urun[20];
cout<< “Urun adini giriniz”;cin>>urun;
cout<<“Urun etiket fiyatini giriniz”;cin>>fiyat;
indirim=fiyat*15/100;
in_fiyat=fiyat-indirim;
cout<<“CIKIS\n”;
cout<<“Urun adi=”<<urun;
cout<<“\nurun etiket fiyati=”<<fiyat;
cout<<“\nurunun indirilmis fiyati=”<<in_fiyat;
return 0;
}
11)Bir kamyon 1 seferde 3456 kg kum taşıyor.bir ay içerisinde kaç sefer yaptığını ve hangi ayda olduğunu klavyeden alan sonrada aylık taşıma miktarını bulan program.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int k_mik=3456;
int ayl_mik,sef_say;
char a[20];
cout<<“kamyonun aylik miktari:”<<k_mik;
cout<<“\nhangi ay:”;cin>>a;
cout<<“bu ay kac sefer yapti=”;cin>>sef_say;
ayl_mik=sef_say*k_mik;
cout<<“bu ay aylık miktari=”<<ayl_mik;
return 0;
}
12)Öğrencinin aldığı nota göre başarı olup olmadığı sınır 50.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int nt;
cout<<“Ogrencinin Notunu Giriniz=”;cin>>nt;
if(nt<50)
{
cout<<“ogrenci basarisiz \naldigi not=”<<nt;
}
else cout<<“ogrenci basarili\naldigi not=”<<nt;
return 0;
}
13)Mevsime göre klimayı açıp açmama durumu
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int hava,mevsim;
cout<<“hava nasil?\n”;
cout<<“\t(1)Sicak\n”;
cout<<“\t(2)Soguk\n”;
cin>>hava;
cout<<“mevsim?\n”;
cout<<“\t(1)Sonbahar\n”;
cout<<“\t(2)Kis\n”;
cout<<“\t(3)yaz\n”;
cin>>mevsim;
if(hava==1 && mevsim==1)
cout<<“klimayi 20 derecede calistirin\n”;
else
cout<<“klimayi 25 derecede calistirin\n”;
return 0;
}
14)100 e kadar olan sayiları toplama
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayac=1,toplam=0,sayi=0;
while(sayac<101)
{
toplam=toplam+sayi;
sayi++;
sayac++;
}
cout<<“toplam=”<<toplam;
return 0;
}
15)Girilen 5 kişinin yaşlarından kaç tanesi 20 yaşında buldurtan program
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayac=0,s=0,yas,a=1;
while(sayac<=5)
{
cout<<a;cout<<“.kisinin yasini giriniz”;
cin>>yas;
if(yas==20)
s=s+1;
sayac++;
a+=1;
}
cout<<“su kadar kisi 20 yasinda “<<s;
return 0;
}
16)Girilen pozitif ve çift sayılarn ortalamasını blan program.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayac=0,toplam=0,sayi,say=0,i;
float ort;
for(i=1;i<=5;i++)
{
cout<<i;
cout<<“sayiyi giriniz=”;cin>>sayi;
if(sayi%2==0 &&sayi>0)
{
say++;
toplam+=sayi;
            }
}
ort=toplam/say;
cout<<“sayilarin ortalamasi=”<<ort;
return 0;
}
17)5-80 arasında 3ve5e tam bölünen sayıların toplamını blan program
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int toplam=0,i;
for(i=5;i<80;i++)
{
if(i%15==0)
toplam=i+toplam;
}
cout<<“5-80 arasındaki 3 ve 5 e bölünen sayıların toplamı:”<<toplam;
return 0;
}
18) Girilen sayinin faktoriyelini bulma
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayac=0,sayi,sonuc=1,i;
cout<<“faktoriyelini almak istediginiz sayiyi giriniz”;cin>>sayi;
for(i=1;i<=sayi;i++)
{
sonuc=i*sonuc;
}
cout<<“sonuc=”<<sonuc;
return 0;
}
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*