Cdersleri Blog

0

Integer Nedenleri

Integer tipinde tanımlanmış bir değişken, java.lang.Integer sınıfının metodlarının kullanılabilrken intm tipinde tanımlanmış değişken bunları kullanamaz.

0

Primitive Tiplerine

Bir değişken,ikel olarak tanımlanmasına yanında, o veri tipinin sınıfı ile de tanımlanabilir.Değişkenlerin veri tipleri, aynı zamanda bir sınıftır. Bu da demek oluyor ki bilinen şekilde değişkenleri tanımlamanın yanında,sınıfta türetilen bir nesne de tanımlayabiliriz ve...

0

Referans Tipleri

Array. class ve Interface olarak tutabileceğim 3 referans tipi vadır.Bunlar değinmeden, sadece primitive değişkenlerinin referans tipteki karşılıklarını ve string veri tipini inceleceğiz. Çünkü diğer konular Nesneye Yönelik Programlama bölümünün konularıdır.

0

Bazı Tabirler

Float Uzunluğu 32 bittir. Ondalık sayı türünde -3.4*10 üsü 38 ile 3.4*10 üsü 38 arasında değer alır.Varsayılan değeri 0.0f‘dir. float a=-5;float b=a/100;System.out.println(b); Long Uzunluğu 64 bittir. Tam sayı türünde -2 üsü 63 ile 2...

0

Primitif Tipleri

Primitif tipler, diğer adıyla ilkel tipler, genel olarak sayısal veri tutmak için kullanırlar. Sayısal tipler tam sayı ve ondalık olarak 2’ye ayrılır. Bunun dışında tek karakterli ya da true-false tipinde veriler tutmak için de...

0

Değişken isimlerinde Türkçe karakter

Değişken isimlerinde ı, ö, ü gibi karakterler kullanılmamalıdır. Hata vermese de bunları kullanmak uygun değildir. Java Case Sensitive bir dildir.Yani büyük küçük harf ayrımı vardır.A ile a farklı bir değişkendir. Verilerimizi değişkenler ile tanıdığımız...

0

Değiken Tanımlama Kuralları

Değişkenleri tanımlarken önce tipi yazılır. Tipten kasıt int, float, byte gibi veri tipleridir. Daha sonra değişken adı yazılır. Değişkenlerin tanımlaması bu şekildedir. Bir değişken tanımlama örneği verirsek: int x; dediğimizde x adında bir değişken...

Değişkenler Ve Veri Tipleri 0

Değişkenler Ve Veri Tipleri

Değişkenler, üzerinde veri depolayan sembolik isimlerdir. Verileri birbirinden ayırmak için kullanılırlar. Nasıl insanları isimleri ile ayırt ediyorsak verileri de kendilerine ait bir değişken isimleri ile ayırırız. Her değişkenin bir tipi vardır. Bu veri tipleri,...